Mitä skannaaminen on?

Valokuvauksessa skannaamisella tarkoitetaan erilaisten originaalien muuttamista digitaaliseen muotoon. Tällaisia originaaleja ovat esim. negatiivifilmit, diakuvat ja vanhat valokuvat. Nykyaikaiset skannerit mahdollistavat skannaamisen erittäin korkeatasoisesti ja yleensä lopputuloksen laadun rajoittaakin skannattava alkuperäinen.

Jotta skannattu tiedosto mahdollistaa sen käyttämisen valokuvien ja muiden tuotteiden valmistamiseen on sen täytettävä tietyt tekniset kriteerit

  • tiedoston resoluutio on riittävä
  • tiedoston rajaus vastaa alkuperäistä tai haluttua rajausta
  • skannatun tiedoston valotus on oikea
  • tiedoston väritasapaino vastaa alkuperäistä tai haluttua väriä

Mikäli suoritat skannaamisen itse edellyttää tyydyttävän lopputuloksen saavuttaminen hyvän laitteiston lisäksi ainakin jonkin asteista perehtymistä skannaamiseen. Vaikeinta on yleensä negatiivifilmien skannaaminen ja säätäminen koska eri filmivalmistajien ja eri filmiemulsioiden toisistaan poikkeava ns. maski vaihtelee hyvinkin paljon vaikeuttaen hyvän lopputuloksen saavuttamista.

Fotonetin tekninen toteutus koostuu useista eri laitteistoista erilaisille originaaleille joten rajauksen, terävyyden, väritasapainon ja resoluution asetukset tapahtuvat erittäin kehittyneillä laitteilla ja ohjelmistoilla. Tiedostoja voidaan käyttää suoraan tilatusta skannauksesta erilaisiin tuotteisiin kuten valokuviin, suurennoksiin, kalentereihin, Kangastauluihin ja Valokuvakirjoihin.

576800 SOheisista linkeistä siirryt suoraan erilaisten originaalien skannaussivuille. Mikäli sinulla on erilaisia originaaleja voit liittää ne samaan tilaukseen.